Stettinweg 16 - Groningen
Gebouwbeheer

Brandbeveiliging

Wij helpen u ook graag uit de brand als het om brandveiligheid gaat! Waar bevinden zich de nooduitgangen, blusmiddelen en noodverlichting? Is het gebouw veilig? Zijn er preventieve maatregelen genomen: brandwerende scheidingen, brandmelders, ontruiming- en blusinstallaties?

Tijdens een inventarisatie wordt de situatie in kaart gebracht en aan u gerapporteerd.  U kunt het hele brandbeveiligingstraject van A tot Z onderbrengen bij Bouw & Facility Nederland. We leveren niet alleen producten voor brandpreventie, maar voeren ook de jaarlijkse inspectie uit. Werkzaamheden worden, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd door onze eigen medewerkers of door gespecialiseerde derden.

Privacy | Cookies | Algemene inkoopvoorwaarden