Stettinweg 16 - Groningen

Inrichten van WIJ-locaties gemeente Groningen

Het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe huisvestingsinrichting volgens aanbestedingsstukken Gemeente Groningen.

Gemeente Groningen

't Vinkenhuus (Vinkhuizen) en Doefmat (Beijum)

2016

Privacy | Cookies | Algemene inkoopvoorwaarden