Stettinweg 16 - Groningen

Noordelijk Belastingkantoor

Het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe inrichting volgens aanbestedingsstukken van de Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Kantoorgebouw Trompsingel 26

2017

Privacy | Cookies | Algemene inkoopvoorwaarden